Samarbeidspartnere

Hver enkelt bedrift sammarbeider med grossister innenfor møbelstoffer, possementer, verktøy og materialer. Utvalget hos verkstedene kan variere, spesielt når det gjelder hvilke møbelstoffer man har prøvebøker på.

Møbeltapetsereren og salmakeren sammarbeider også ofte med andre håndverkere som møbelsnekker, møbelrestauratør, sprøytelakkerer og maler som har spesialisert seg på maling av møbler.

Flere verksteder sammarbeider også med interiørarkitekter, interiørkonsulenter og arkitekter m.m