Medlemmer

Alle våre medlemmer er mestere.

De aller fleste håndverkere er seriøse utøvere av sitt fag. Skrekkhistorier om uheldige kjøpere av håndverkstjenester er unntakene. Men husk å være føre vár!
Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegnet for en mesterbedrift. Dette gjelder uansett hvilke av de 64 fagene det dreier seg om,
og uansett om mesterbedriften er liten eller stor. En mester er vant til utfordrende prosjekter og setter sin ære i å levere håndverksmessig kvalitet på arbeidet.


Medlemsskjema


SALMAKER OG MØBELTAPETSERLAUGET OSLO

Munkerudkleiva 9
1164 Oslo

Org nr:946271837
Telefon: 94145414

Epost: anne@vasstveit.no

Medlemsliste:


Møbeltapetsermestere - Oslo

Hendrik W. Bessels
Ringhusveien 13
1176 Oslo

Tlf: 23270700
Mobil: 90865681
E-mail:
www.bessels.no
__________________________________________________________________
Morten Fagerli
Niels Henrik Abelsvei 2
0851 Oslo

Tlf.: 22460062
e-post:mobeltapetserer.morten.fagerli@gmail.com

___________________________________________________________________
Kristin Gulbrandsrød
Rosenborg gaten 16b
0356 Oslo

Tlf.: 22564542
Fax: 22564542
e-post: kristin@stoppestedet.no

__________________________________________________________________
Anne M. Owing
Jacob Aalsgate 47b
0364 Oslo

Tlf.: 22592518
e-post: anne@owing.no
___________________________________________________________________
Anne Vasstveit Møbeltapetsering og interiørsøm
Munkerudkleiva 9
1164 Oslo

Tlf.: 94145414
e-post: anne@vasstveit.no
www.vasstveit.no
___________________________________________________________________
Bogstad Møbeltapetsering
Innh. Marte Rude
Kjelsaas gård, Sørkedalen822
1758 Oslo

Tlf: 90607671
e-post:
___________________________________________________________________
Østlie møbelservice AS
Inneh. Pål Østlie
Alnabruveien 9
0668 Oslo

Tlf.:23246400
Fax:23246401
e-post:
ostlie@ostlie.no
___________________________________________________________________

Møbeltapetsermestere - Bærum/ Asker

Per Berg
Inneh.Øyvind Berg
Listuveien 15
1359 Eiksmarka

Tlf.:67148214
Fax:67148214
e-post: oyvberg@broadpark.no
___________________________________________________________________
Inger Eide
Gml. Ringeriksvei 5
1368 Stabekk

Tlf:67532889
Mobil: 95219609
e-post: ingereide@gmail.com
___________________________________________________________________
Stoppen Møbeltapetsering
Innh. Vigdis Christensen
Furubakken 9a
1395 Hvalstad

mobil: 95174602
e-post: stoppenm@online.no
www.stoppenm.no
__________________________________________________________________

Møbeltapetsermester i Hvasser

Per Brun Offerdahl
Kvievn 26
3148 Hvasser

Tlf:90056965
e-post:
per.offerdahl@gmail.com
www.ide-virkelighet.no
___________________________________________________________________

Møbeltapetsermestere - Drammen

H. Bergmann`s Møbelverksted

A.J.Horgensvei 9
3055 Krokstadelva

Mobil: 90207465
www.bergmannsmobler.no
______________________________________________________________
Møbeltapetsermestere - Hønefoss
Per H. Olavsen
Gullagata 25
3513 Hønefoss
tlf.: 95066869
_______________________________________

Møbeltapetsermestere i Birkeland.

Bo-Arne Elof Andersson
Birkenes
4760 Birkeland

e-post:
bo.andersson@hotmail.no
___________________________________________________________________

Møbeltapetsermester i Rånåsfoss

Sverre Børge Østlie
Krokskogen 24
1927 Rånåsfoss
e-post:
borge@mesterborge.no

___________________________________________________________________

Salmakermestere: