Møbeltapetsermestere

Velkommen til Møbeltapetsermestere i Norge.

Tapetserfagets utvikling i Norge.

Ludvig Lebrech Kymmelie tok den 26.juni 1760 borgerskap i Bergen som "tapetzier, memolier og sadlemager". Navnet kan
tyde på at det er en innvandret tysk håndverker. Også i våre naboland og i Tyskland var det vanlig at salmakerfaget var kombinert tapetserfaget. Hva betegnelsen memolier står for har det ikke lykkes å få rede på. Tapetserer stammer fra det franske ord
"tapis" (teppe) "tapisser" (tapetserer) "tapisdecorateur" (tapetsererdekoratør) = tapetserer, betrekke, overdekke, beklede.
Både i Danmark og Tyskland har ordet polstrer eller møbelpolstrer fått utbredt anvendelse for en møbeltapetserer for derved å
gjøre forskjellen klar mellom en møbel-og byggtapetserer.

Det er under høyrenessansen, på 1500-tallet, de første stoler med fast stopping i sete og rygg viser seg i Europa i slottenes representasjonsrom. Fra beretningen om Kongeriket Norges økonomiske tilstand i årene 1855-1860 forekomme det i omtale av håndverksdriften i Christiania at det er kommet til to nye fag som ikke før har vært drevet som særskilt profesjon, den ene var en Bly-zink eller Schifertekker og den annen var en tapetserer. I registeret for utstedte håndverksbrev finner vi at den neste som løser håndverksbrev i Christiania er som tapetserer er i 1869.